Volwassenen & Senioren

 
 

Gooise Meren Beweegt verbindt en werkt samen met organisaties uit het sociaal domein en sport- en beweegaanbieders om:

  • Nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren met gezondheidsklachten of die nieuw zijn in Nederland te creëren en over te dragen, zodat ze zelfstandig voortgezet kunnen worden.
  • Bestaande sport- en beweegactivteiten te verbeteren en organisaties of zelfstandige beweegdocenten daarbij te begeleiden.
  • Volwassenen en senioren te informeren over sport- en beweegactiviteiten en een gezonde leefstijl.
  • Openbare ruimte en sport- en beweegfaciliteiten te benutten (park, natuur, grasveld)

Regisseur gezonde leefstijl volwassenen & senioren
Als onderdeel van het Preventieakkoord, zet de JOGG-regisseur zich ook in voor een gezondere leefstijl voor volwassenen en senioren in Gooise Meren. Zij werkt samen met de gemeente, gezondheidsinstanties, organisaties in het sociaal domein, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven om:

  • Bewustwording en doorstroom naar beweegaanbod te creëren van de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) groepen;
  • Gezonde leefstijl bijeenkomsten te organiseren voor inwoners, waaronder statushouders, nieuwkomers, mensen die ondersteund worden door een GGZ instantie, mensen met een laag inkomen en laaggeletterden;
  • Inwoners en organisaties te informeren over een gezonde leefstijl;
  • Een Fit en Vitaal test met passend beweegaanbod te organiseren in Bussum.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij: